İyi bir kariyer planı yapan tüm bireyler, kendilerini çok yönlü olarak yetiştirmek zorundadır. Özellikle dil eğitimi hangi bölümde olursa olsun bireyleri bir adım öteye taşıyacak bir özellik olacaktır.

 Ülkemizde ilkokuldan itibaren İngilizce eğitim verilmektedir. Pratik alanında okulda verilen eğitimlerde biraz geri kalmakta ve nedenle belirli aşamalar sonrasında destek eğitimler gerekli olmaktadır. Özellikle bazı liseler ve üniversitelerde hazırlık dönemleri bulunmaktadır. Verilen eğitimlerin verimli olabilmesi adına sağlam bir temel oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle bütçesi ve zamanı olan bireyler için yurt dışında farklı dil eğitimi programları verilmektedir. Bireyler yurt dışı eğitimleri ile sürekli pratikte olacakları için alınan eğitimler çok daha kalıcı olacaktır. Online alanda sunulan fırsatlarla, bu aynı kaliteye yakın eğitimler verilmekte ve pratik ağırlıklı eğitim programları ile dil eğitiminde verimli bir sisteme geçilmiş olmaktadır. Dil olarak İngilizceye bakıldığında ise kalıp olarak başlayan cümle kurulumlarının şekil olarak zaman zaman değiştiği görülmekte, bu kalıpların kalıcı bir şekilde ezberlenebilmesi için pratik alanında çok fazla üzerinde durulması gereklidir. Dil eğitiminde dinleyerek değil daha çok katılarak fayda elde edilebilecektir.

İngilizce de okunuş ve yazılış farklılıkları bulunmakta, bu da kitaplardan çalışarak dil öğrenmenin zorluğu olmaktadır. Daha interaktif eğitim şartları gerekli olmakta telaffuzların yerleşebilmesi adına dili çok iyi konuşan eğitmenlerden destek alınmalıdır. İngilizce Alfabe 21 sessiz ve 5 sesli harf bulunmaktadır. 
Türkçede bulunan pek çok sesli harfin karşılığı İngilizce de yer almamaktadır. Bu nedenle iki dilin çevirilerinde sorunlar olabilmekte, bu nedenle okunurken ve yazarken alfabenin iyi bilinmesi ve Türkçe harflerin kullanılmaması gereklidir. En çok kullanılan harflerden biri E harfi olmakta, az kullanılan harfler arasında ise Z başı çekmektedir. Bu alanda eğitim alan bireylerin telaffuzlara dikkat etmesi gerekli olacaktır. Her harfin farklı telaffuzu bulunduğu gibi kelime içerisinde birleştiğinde de farklı telaffuzlar meydana çıkabilecektir. Bu alanda çocuklara eğitim verilirken alfabedeki tüm harflerin ve seslerinin tam bir şekilde öğretilebilmesi için şarkılar kullanılmakta ve oldukça da pratik bir şekilde çocuklara harfler öğretilebilmektedir. İngilizcedeki u sesi a olarak telaffuz edilebilmekte, bazı kelimelerde telaffuzda ekstra sesli harfler ortaya çıkabilmektedir.
Dil eğitiminde konuşarak öğrenmenin faydası çok önemli olmakta, yurt dışı eğitimlerinin amacı da daha fazla pratik ile daha kalıcı dil eğitimi alınmasının sağlanması olacaktır. Her birey için dil eğitimi farklı faydalar sağlayabilecek, her yaştan ve her statüden bireyler için online eğitimin avantajları çok fazla olacaktır. Online eğitimlerde ekstra zaman ayırmak ya da çok fazla bütçeler ayarlamak zorunda kalmadan dil eğitiminde istenilen kalite sağlanmış olacaktır. Dil eğitiminde sağlanan kalitenin yanında süreklilik de çok önemli olmakta, kullanılmayan bilgiler zamanla unutulacak hatta tamamen kullanılmaz hale gelebilecektir. Bu açıdan alınan eğitimin faydalı bir alanda kullanılması ve pratik anlamında çok fazla tekrar yapılması dil eğitiminin sürekli kendini yenilemesini sağlayacaktır.

6 YORUMLAR